søndag 6. juli 2008

Besøk i Øyratunet

Fantenevøane mine på Sande kom innom ein tur.
Kvart sitt køyretøy må vete.

Ingen kommentarer: