lørdag 25. oktober 2008

Forsterka vaksen-kontakt dag.

Eit laurdagskafèbesøk med vaksen-kontakta for å gløyme styggevèret ute. Det funkar det, men jammen er eg glad eg hadde forsterkningar i dag.

Ole og Roger var på plass.......
Som de ser hadde Ingunn til tider nokre underlige utfall under dette bordskiftet og då er det sannelig godt at det er bra med hjelp rundt bordet.