søndag 24. januar 2010

Is på vatnet


Isen ligger over heile vatnet og det ser det ut til at bygdafolket og andre i omegn set stor pris på. Det er eit yrande liv kvar dag og kveld. Eg har snakka med dei som er der fleire timar kvar dag eller kveld.
Ein må berre nytte sjansen , for dette er ikkje kvart år det er mogleg.

Ingen kommentarer: