torsdag 7. april 2011

Openbaring

Det er mykje som kjem fram når snøen forsvinn.

Ingen kommentarer: