mandag 25. juni 2012

Fjelltrim post 1og 2

Har vore på Bakkestøylen (post 1) og Varden (post 2) i dag.
Køyrde bomvegen opp til parkeringsplassen og følgde ei veldig godt oppmerka løype til støylen og vidare opp til Varden.
Sidan eg ikkje er så godt bevandra i fjella her er måten løypa er merka på til god hjelp for ei fin oppleving. 
Ros og ære til den som har merka. Ingen kommentarer: