mandag 5. desember 2016

Den annsame💗💗💗

På fordraget eg var i forrige veke vart dette diktet av Jan-Magnus Bruheim lese og det er ei fin påminning no i desse førjulstider om at ein må ta seg tid å stogge litt opp. Biletet over syner eit augeblink eg stogga opp i Bergen og fekk med meg dette praktfulle synet av treet på festplassen og Fløyen bada i lys. 

💗💗💗

Den annsame 
Han har ikkje stund til å stogge
og ikkje tid til å sjå.
Menneske som han møter
dei ansar han aldri på.

Mangt har han å rekkje over.
Det gjeld um å fara fort.
Mykje var det å gjera.
Det auka dess meir han fekk gjort.

Så lid det til endes med dagen.
Han står der, studd over stav
og spør: Kva har livet gjeve
og kvar har det vorte av?

Slik jaga han gjennom livet
utan å få det fatt.
Ei glede sprang etter på vegen
men nådde han aldri att.

💗💗💗


Ingen kommentarer: