lørdag 25. september 2010

Oppbevaringstelt/Bod


Torbjørn har i dag sett opp oppbevaringsteltet der han skal ha det som er i teltet fram til han får sett opp "Harmony"-huset sitt. Det passa fint på plattningen framfor Burstneren utan at det kom i vegen.
Dette teltet vil komme godt med seinare også. Forslaga er mange. Rekespisetelt t.d.

Ingen kommentarer: