søndag 12. desember 2010

Feiring av 80-åringen

Sjølv godt vaksne får gåver.

Vel tilfreds jubilant.

Den yngste og eldste i selskapet har ein vennskapeleg fotballkamp.

Ingen kommentarer: