tirsdag 10. juli 2012

Kruna og RisevatnetHar vore på Kruna og i nordenden av Risevatnet i dag og teke nokre bileter i fineværet.
Oversiktbileter over Svelgen sentrum og litt utover. 
Bileta innover vatnet er tekne frå Rise.

Ingen kommentarer: